NiceLabel

Home | Programy NiceLabel | Tiskové ovladače NiceLabel | Download demoverzí | Kontakty

NiceLabel - přehled základních verzí programů

Pro snazší pochopení a rozdělení směrů funkčností jsou programy NiceLabel rozděleny dle kategorií takto:

Design & Print Design & Controlled Print Managed Design & Controlled Print
  • Designer Expres
  • Designer Pro
  • PowerForms
  • PowerForms Suite
  • LMS Pro
  • LMS Enterprise

NiceLabel - Design & Print

Nejčastěji prodávané licence programu ve variantách Expres, Standard a Pro jsou určeny pro velkou většinu běžných uživatelů, umožňují vytvoření kompletního designu celé etikety a její vytištění.

Nicelabel Designer Express Nicelabel Designer Express - nejjednodušší varianta programu ve velmi příznivé cenové relaci, umožňuje práci se všemi základními objekty (text, čárové kódy, čáry, rámečky a obrázky. Napojení na externí databázi je omezeno pouze na tabulky z Excelu.

Trial verzi pro vyzkoušení všech možností programu s omezením na 30 dnů můžete stahovat zde.

Nicelabel Designer Pro Nicelabel Designer Pro - obsahuje veškeré funkcionality verze Standard, ale je rozšířena o objekty RTF, které umožňují v rámci jednoho textového objektu více druhů a stylů písma - nutné např. pro tzv. "alergenové etikety". Dále obsahuje podporu pro RFID etikety (podpora programování inlay)

Trial verzi pro vyzkoušení všech možností programu s omezením na 30 dnů můžete stahovat zde.

Nicelabel PowerForms Nicelabel PowerForms - obsahuje verzi Designer Pro s nadstavbou PowerForms, která umožňuje vytvářet a ukládat uživatelsky sestavené "formuláře", obsahující pouze prvky nezbytně nutné pro práci s uloženými etiketami (např. výběr z uložených, vložení počtu požadovaných kusů a tisk). Znemožňuje tak obsluze např. změnit obsah uložených etiket a zjednodušuje současně práci s tiskem.

Trial verzi pro vyzkoušení všech možností programu s omezením na 30 dnů můžete stahovat zde.

NiceLabel - LMS Pro

Edice LMS Pro (nově slučuje Automation Pro a Control Center Pro) slouží k centrální správě etiket pro větší firmy, umožňuje administrátorovi globální správu pomocí definovaného úložiště, ochranu etiket heslem, přidělování práv ke konkrétním etiketám (editace, oprávnění k tisku). Je určena primárně pro síťový provoz v rozsáhlejších počítačových sítích, verze NiceLabel LMS Enterprise navíc rozšiřuje funkčnost o kompletní logování veškerých činností až po detailní "životopis" každé uložené etikety.

NiceLabel - LMS Enterprise

Edice LMS Enterprise (nově slučuje Automation Enterprise a Control Center Enterprise)je určena opět spíše pro korporátní nasazení v rozsáhlejších sítích. Umožňuje automatizovat tiskové úlohy funkcí tzv. "trigger", kdy script může hlídat např. přítomnost txt nebo csv souboru v určené složce a po jeho načtení automaticky doplní hodnoty do polí v etiketě a provede její tisk. Stejně tak lze hlídat přítomnost dat i na portu RS232 nebo i v počítačové síti v protokolu TC/IP. Certifikace pro systémy Oracle a SAP, podpora XML, dtabáze SQL a mnoho dalších rozšířených vlastností u verze Enterprise.

NiceLabel

Licence sw NiceLabel si můžete objednat přímo v našem internetovém obchodě, který najdete na adrese http://eshop.profiprint.cz